Ta strona wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie.

Odbudowy protetyczne na implantach
TRZYSTOPNIOWY PROGRAM
DLA LEKARZY PRAKTYKÓW

DWUDNIOWY KURS PRZEZNACZONY DLA LEKARZY, KTÓRZY DOPIERO ZACZYNAJĄ LUB ZAMIERZAJĄ ZACZĄĆ SWOJĄ PRZYGODĘ Z IMPLANTOPROTETYKĄ.

W czasie kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawami implantologii – zarysem historii tej dyscypliny, jej znaczeniem we
współczesnej stomatologii, elementami materiałoznawstwa, wskazaniami i przeciwwskazaniami do leczenia z użyciem implantów, rodzajami dostępnych konstrukcji protetycznych oraz ich zaletami i wadami Kursanci zapoznają się z instrumentarium niezbędnym do wykonania podstawowych odbudów protetycznych na implantach, zobaczą w praktyce i sami przećwiczą na fantomach podstawowe procedury niezbędne do rozpoczęcia samodzielnej pracy z pacjentem.


Wykładowca:

Dr Krzysztof GRONKIEWICZ


Tematy:


1. Osseointegracja.
2. Materiał, kształt, powierzchnie.
3. Podstawy chirurgii implantologicznej dla protetyków.
4. Przewidywalność leczenia implantologicznego, kryteria planowania leczenia.
5. Wskazania, przeciwwskazania kiedys i dzis.
6. Planowanie, implantologia jako jeden z instrumentów współczesnej stomatologii.
7. Rodzaje rekonstrukcji, klasyfikacje, korony pojedyncze, przykręcane, cementowane, wady i zalety.
8. Mosty na implantach – rodzaje, różnice.
9. Anatomia tkanek wokół implantu, zespół zębowo-dziasłowy, szerokość biologiczna.
10. Biokompatybilnosc materiałów łączników protetycznych, ich wpływ na biologie tkanek wokół wszczepów.
11. Rożnica zab/implant, łączenie za i przeciw.
12. Połączenia impl/łacznik, rodzaje, wady, zalety.
13. Pozycjonowanie pojedynczych implantów, w brakach
częściowych i w bezzębiu.
14. Przestrzenne pozycjonowanie implantu w odniesieniu do pozycji docelowej korony protetycznej.
15. Szablony protetyczne. Zasady stosowania.
16. Racjonalność blokowania koron na implantach.
17. Sposoby unikania przeciążeń funkcjonalnych.
18. Stała a ruchoma rekonstrukcja protetyczna, kryteria decyzji.
19. Atrofia wyrostka – problemy i ich rozwiązanie, sztuka
kompromisu.
20. Wyciski, rodzaje, techniki, łyżki. Niebezpieczeństwa i sposoby ich uniknięcia.
21. Modele robocze.
22. Uzupełnienia tymczasowe natychmiastowe i laboratoryjne.
Funkcje uzupełnień tymczasowych w implantoprotetyce.
23. Oddanie prac na implantach, zasady, standardy, niebezpieczeństwa.
24. Wizyty kontrolne pacjentów z implantami.
25. Demonstracja pracy z pacjentem.
26. Zajęcia praktyczne: wyciski na łyżce otwartej i zamkniętej,
wykonanie natychmiastowej korony tymczasowej.

Dr n. med. Krzysztof GRONKIEWICZ, lek-stom. Specjalista protetyk i specjalista chirurg stomatolog


Absolwent UJ, adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej i Pracowni Implantologii i Chirurgii Stomatologicznej IS UJ, specjalista stomatologii ogólnej (I st.) protetyki i chirurgii stomatologicznej. W roku 2009 uzyskał umiejętność w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej OSIS. Ukończył nowojorski program Implant Continuum Education w New York University College of Dentistry oraz perio-implantologiczny autorski program Prof. Markusa Hurzeler'a.

Ceniony wykładowca, nauczyciel akademicki i praktyk. Od 15 lat prowadzi kursy z zakresu protetyki stomatologicznej i implantoprotetyki zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jego główne zainteresowania to pełna rehabilitacja układu stomatognatycznego z zastosowaniem wielu zaawansowanych technik minimalnie inwazyjnych oraz z klasycznej  protetyki i implantoprotetyki. W 2016 roku był członkiem zespołu, który przeprowadził pierwszą na świecie rekonstrukcję uzębienia z zastosowaniem implantów u pacjenta po przeszczepie twarzy.
Od 18 lat z powodzeniem stosuje systemy całoceramiczne w protetyce stomatologicznej z zastosowaniem minimalnie inwazyjnych technik zabiegowych oraz z zastosowaniem nowoczesnych systemów łączących służących do cementowania uzupełnień protetycznych zarówno w odcinku przednim, jak i bocznym. Jest prekursorem stosowania w Polsce materiału Empress II, obecnie Emax (dwukrzemian litu).

Autor ponad 20 publikacji naukowych w tym monografii oraz 26  referatów na konferencjach medycznych, biegły sądowy z ramienia UKS, aktywny członek  m.in. PTS, PTDNŻ, OSIS, BDIZ –EDI, PTChJU, CEIA.

1 znalezionych produktów
Sortuj według:
Widok:
    Wczytywanie
    Wczytywanie