Ta strona wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie.

DOSTAWA


Realizacja zamówień Nabywcy, składanych na podstawie aktualnego Katalogu Produktów BTK Dental, odbywać się będzie zgodnie z kolejnością ich przyjęć. Odpowiedzialność za treść złożonego zamówienia leży po stronie Nabywcy. Zamówienia przyjęte przez Medical Biotechnology do godziny 15:00, realizowane będą z dostawą na dzień następny, chyba że Nabywca zadysponuje późniejszy termin realizacji. Przeniesienie odpowiedzialności finansowej zamówionych produktów następuje w momencie, gdy dystrybutor przekaże towar firmie transportowej. Nabywca ponosi koszt transportu. Towar staje się własnością klienta w momencie uregulowania należności.

Wczytywanie
Wczytywanie